Devine legal si in Romania sa vinzi electricitate care nu exista

Daca ti-a placut articolul, ajuta-ne cu un share!

Un ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), aflat inca in stadiul de proiect, modifica legislatia secundara existenta si permite acordarea unei licente provizorii pentru capacitati de productie care nu exista, dar care vor exista. In acest fel, se incurajeaza investitiile in noi capacitati de generare de electricitate

Proiectul aflat in dezbatere publica, arata ca persoanele fizice sau juridice care intentioneaza sa construiasca o centrala electrica sau una de cogenerare pot primi o licenta inainte ca respectiva capacitate de productie de energie sa fie construita. Licenta este provizorie pana la momentul in care centrala va produce fizic energie, dar, pe baza ei, investitorul poate vinde in avans energia electrica, pe o perioada lunga unui cumparator, iar acest contract ii permite finantarea mai facila a investitiei. Tranzactiile cu aceasta energie electrica cu livrare in viitor se vor face insa tot pe bursa de energie OPCOM.

Publicarea ordinului era previzibila, in conditiile in care oficialii ANRE au vorbit despre acest lucru inca de luna trecuta.

„Cel mai important lucru pe care il cer investitorii, pentru ca interes in a investi in acest domeniu exista si in cazul Romaniei, este posibilitatea de a incheia contracte pe termen lung, pentru ca orice investitie in acest domeniu se finanteaza in baza unor contracte. Cel care finanteaza trebuie sa aiba certitudinea ca investitorul poate sa isi vanda energia, sa vada cifrele, sa faca o proiectie, sa vada daca investitia se recupereaza intr-o perioada de timp relativ scurta”, declara atunci recent vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege.

„Incepand cu anul 2012, nu se mai pot incheia in Romania acele PPA-uri (power purchase agreement-n.red.), care inseamna un acord de valorificare a energiei. Noi lucram la acest aspect si incercam sa cream o platforma, pe OPCOM, asa cum spune legea-toate tranzactiile se incheie centralizat, pe OPCOM-pentru aceste contracte. Exista cerere in piata”, a mai explicat Bege.

Modificarea legislatiei in acest sens a fost dorita in special mai ales de industria regenerabilelor, care a solicitat in repetate randuri modificarea legislatiei, astfel incat sa devina posibile si la noi acele PPA prin care sa se poate finanta noi capacitati de generare.

Iata integral prevederea din noul ordin al ANRE, aflat in dezbatere publica, referitoare la acest aspect, cu mentiunea ca el modifica Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 12/2015:

Dupa articolul 26, se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:

„Art. 26^1 – (1) Pentru facilitarea finantarii investitiilor in capacitati de producere a energiei electrice, ANRE poate acorda unei persoane fizice sau juridice care intentioneaza sa edifice o capacitate de producere a energiei electrice sau a energiei electrice si termice in cogenerare, in vederea tranzactionarii in avans, pe piata centralizata destinata atribuirii contractelor de energie electrica pentru perioade lungi de livrare, a energiei electrice care va fi produsa de respectiva capacitate energetica, o licenta cu caracter provizoriu pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice si termice in cogenerare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica persoanei fizice sau juridice care detine o licenta pentru pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice si termice in cogenerare acordata de ANRE, aflata in termen de valabilitate.

(3) In vederea acordarii unei licente de tipul celei prevazute la alin. (1), prin derogare de la prevederile art 18 alin. (1) lit. b) si ale art. 20, solicitantul persoana juridica anexeaza la cererea de acordare a licentei urmatoarele documente:

a) certificatul constatator, in original sau in copie, emis de oficiul registrului comertului, cu informatii complete, care sa reflecte situatia la zi a solicitantului si din care sa rezulte ca acesta are obiectul de activitate corespunzator activitatii pentru care se solicita licenta;
b) declaratiile, in original sau in copie legalizata, pe propria raspundere ale actionarilor/asociatilor detinatori ai controlului solicitantului, precum si, dupa caz, ale administratorilor, membrilor Consiliului de administratie/supraveghere al solicitantului, intocmite, pentru fiecare in parte, conform modelului nr. 2.1 din anexa nr. 2.
c) adresa amplasamentului unde vor fi instalate capacitatile de producere a energiei electrice sau a energiei electrice si termice in cogenerare ce face obiectul licentei solicitate;
d) caracteristicile tehnice ale capacitatilor energetice prevazute la lit. c), in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare, inclusiv caracteristicile tehnice ale retelelor electrice aferente acestora, care vor fi utilizate de solicitantul licentei pentru evacuarea in SEN a puterii electrice produse;
e) avizul tehnic de racordare valabil, emis de un operator de retea, avand ca obiect racordarea noilor capacitati de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice si termice in cogenerare avand caracteristicile tehnice prevazute la lit. d), care urmeaza sa produca energia electrica ce urmeaza a fi tranzactionata pe baza de contracte incheiate pe piata centralizata pentru atribuirea contractelor de energie electrica pentru perioade lungi de livrare, conform reglementarilor ANRE.
(3) In vederea acordarii unei licente de tipul celei prevazute la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 26, solicitantul persoana fizica anexeaza la cererea de acordare a licentei urmatoarele documente:

a) copia actului de identitate, in cazul cetatenilor romani si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene;
b) declaratia pe propria raspundere, intocmita conform modelului 2.2 din anexa nr. 2;
c) certificatul constatator, in original sau in copie, cu privire la situatia si inregistrarea ca persoana fizica prestatoare, in mod independent, a unei activitati economice, eliberat de oficiul registrului comertului, care sa reflecte situatia la zi a solicitantului;
d) documentele prevazute la alin. (2) lit. c), d) si e).
(4) Licenta provizorie prevazuta la alin. (1) este valabila pana la data acordarii licentei cu caracter definitiv, dar nu mai mult de 90 de zile de la data emiterii certificatului de racordare aferent locului de producere si consum unde vor fi instalate capacitatile de producere a energiei electrice prevazute in conditiile specifice asociate licentei provizorii.

(5) Prin derogare de la prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui ANRE nr. 80/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 702 din 15 noiembrie 2013, titularul licentei prevazute la alin. (1) are obligatia sa respecte conditiile generale asociate licentei, prevazute in Anexa nr. 6 la prezentul regulament.” scrie economica.net

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com